Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Consiliul Concurenței anunță prelungirea concursului de angajare

Consiliul Concurenței anunță prelungirea concursului de angajare

           
28.04.2023   1498 Accesări    

Consiliul Concurenței anunță prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice:

1. Controlor Superior de Stat - Direcția Anticartel 

2. Controlor de Stat - Direcția Anticartel 

3. Controlor de Stat - Direcția Acțiuni Anticoncurențiale ale Autorităților Publice 

4. Controlor de Stat - Direcția Ajutor de Stat pentru Dezvoltarea Regională 

5. Controlor Principal de Stat - Direcția Tehnologia Informației și Securitate 

6. Controlor de Stat - Direcția Tehnologia Informației și Securitate 

7. Consultant - Direcția Administrativ Financiară 

8. Specialist Principal - Direcția Adminmistrativ Financiară 

9. Auditor Intern Principal - Serviciul Audit Intern 

10. Controlor de Stat (perioadă detrminată) - Direcția Concurență Neloială

11. Consultant Principal - Direcția Politici, Protocol și Relații Externe

12. Consultant - Direcția Resurse Uman

 

Reiterăm, Dosarul de concurs va conține: 

1. Formularul de participare completat;
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii complete (cu anexe) şi copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor de perfecţionare profesională

    şi/sau specializare;
4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după

    data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
7. Copia livretului militar.


Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 -16-00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00 la sediul Consiliului Concurenței (mun. Chisinău, str. Alecu Russo 1, et. 2, Cancelaria),  prin poşta electronică (resurse.umane@competition.md), sau prin oficiul  poştal (adresa poştală -  MD- 2068, Chişinău, str. Alecu Russo 1, etajul 2, cancelaria Consiliului Concurenței).


Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs 12 Mai 2023, ora 16.00.

 

* Actualizat la data de 10.05.2023

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next