Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Consiliul Concurenței a participat la înființarea unei noi platforme de cooperare regională în domeniul politicii de concurență

Consiliul Concurenței a participat la înființarea unei noi platforme de cooperare regională în domeniul politicii de concurență

           
27.04.2023   546 Accesări    

În perioada 18-19 aprilie 2023, delegația Consiliul Concurenței al Republicii Moldova condusă de Alexei GHERȚESCU, Președintele Consiliul Concurenței a participat la procedura de înființare a platformei regionale de cooperare în domeniul concurenței, la care au participat conducătorii autorităților de concurență din 10 țări din Europa Centrală și de Est: Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Ungaria, cele 2 state candidate la aderarea la Uniunea Europeană - Republica Moldova și Ucraina.

În cadrul evenimentului, conducătorii autorităților de concurență din cele 10 state au semnat un Memorandum de cooperare regională în domeniul politicii de concurență, al cărui scop rezidă în dezvoltarea și fortificarea relațiilor de cooperare regională în domeniul politicii de concurență și al aplicării legislației concurențiale prin asigurarea schimbului de experiență la nivel regional și acordarea de asistență tehnică autorităților naționale de concurență din Republica Moldova și Ucraina, în contextul parcursului european al acestora.

La eveniment au participat și directorul general al Direcției concurență (DG Comp) a Comisiei Europene, Olivier GUERSENT, șeful Direcției concurență a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Ori SCHWARTZ, Șefa Departamentului pentru concurență și protecția consumatorilor al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Teresa MOREIRA, precum și reprezentanții ambasadelor statelor semnatare.

Agenda evenimentul a cuprins și câteva paneluri de discuții dedicate strategiilor de prioritizare în activitatea autorităților de concurență, problemelor legate de presiunile externe asupra lor, abordărilor existente pentru dezvoltarea resurselor umane și consolidare capacităților autorităților de concurență. Astfel, participanții  au împărtășit experiența lor în domeniu, realizând schimb de informații privind provocările cu care se confruntă, aspectele legislației naționale la subiectele abordate, dar în special au propus soluții și descris istoriile de succes în realizarea obiectivelor propuse și implementarea celor mai bune practici.

În special, participanții au abordat subiecte ce țin de resurse administrative limitate, sporirea complexității cazurilor, strategiile și practicile existente în stabilirea priorităților în activitate, independența autorităților de concurență în relații cu alte autorități ale statului.

În contextul panelului dedicat consolidării capacităților instituționale, au fost identificate un șir de provocări comune, precum resurse limitate, plecarea angajaților calificați în sectorul privat, problema asigurării memoriei instituționale în cadrul autorității. Astfel, participanții la reuniune au concluzionat despre necesitatea implementării unor strategii de dezvoltare a resurselor umane, fortificării relațiilor de cooperare cu instituțiile de învățământ în vederea pregătirii specialiștilor în domeniu, organizarea și/sau asigurarea  școlilor de vară, atât pentru studenți cât și pentru angajații diferitor autorități.

Totodată, semnatarii memorandumului au aprobat planul de acțiuni pentru anul 2023, care prevede organizarea unei serii de evenimente de instruire și schimb de experiență pentru angajații autorităților naționale de concurență din Republica Moldova și Ucraina, organizate sub președinția Autorității Naționale de Concurență din Polonia. În aceeași ordine de idei, au fost lansate discuțiile privind temele specifice care urmează să fie prioritare în cursul anului următor - 2024, când președinția acestei inițiative regionale, va fi deținută de Consiliul Concurenţei din România.

Adițional, la data de 20 aprilie 2023, s-a desfășurat un atelier de lucru al OCDE, care a întrunit reprezentanți ai autorităților de concurență din Republica Moldova, Ucraina și Polonia. În cadrul workshop-ului, șeful Direcției concurență a OCDE, Ori SCHWARTZ, a prezentat principalele politici și activități ale OCDE în domeniul concurenței, instrumentele și liniile directorii dezvoltate și aplicate și în special Setul de instrumente pentru evaluarea concurenței al OCDE.

Noua platformă de cooperare regională va constitui o bază sigură de suport în realizarea angajamentelor asumate în contextul parcursului european al Republicii Moldova și va facilita atingerea obiectivelor propuse. 

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next