Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Consiliul Concurenței angajează!

Consiliul Concurenței angajează!

           
06.04.2023   1103 Accesări    

Consiliul Concurenței anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Dosarul de concurs va conține

1. Formularul de participare completat;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii complete (cu anexe) şi copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;

6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;

7. Copia livretului militar.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poşta electronica (resurse.umane@competition.md) sau oficiul  poștal (adresa poştală - MD- 2068, Chişinău, str. Alecu Russo 1, etajul 2, cancelaria Consiliului Concurenței).

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs 25 aprilie 2023, ora 16.00

Lista funcțiilor publice vacante, cerințele de bază și sarcinile le puteți vedea accesând linkul: https://competition.md/slideoneview.php?l=ro&idc=119&t=/Despre-noi/Cariere

Arrow Prev

             

        

Arrow Next