Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Atelier de lucru TAIEX privind Controlul indirect și influența decisivă asupra întreprinderilor, entitățiilor economice unice și interacțiunea cu proprietățile interconectate

Atelier de lucru TAIEX privind Controlul indirect și influența decisivă asupra întreprinderilor, entitățiilor economice unice și interacțiunea cu proprietățile interconectate

           
16.02.2023   244 Accesări    

În perioada 16-17 Februarie, curent la Chișinău se desfășoară Atelierul de lucru TAIEX al Comisiei Europene, cu genericul: „Controlul indirect și influența decisivă asupra întreprinderilor, entitățiilor economice unice și interacțiunea cu proprietățile interconectate", care întrunește sub egida sa cca 70 de participanți -reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, experți ai autorităților de concurență din Croația și România și de la Universitatea de Științe Aplicate Ernst-Abbe din Germania, reprezentanți ai Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, ai Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în continuare - SPCSB) și ai Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (în continuare - ODA).

Evenimentul a fost lansat de un mesaj video de bun venit din partea Directorului Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) al Comisiei Europene, Lawrence MEREDITH, urmat de un cuvânt de deschidere din partea Președintelui Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU și Directorul Adjunct SPCSB, Andrian MUNTEANU.

Atelierul de lucru are drept scop consolidarea capacităților Consiliului Concurenței de comun cu SPCSB și ODA în analiza grupurilor de întreprinderi, identificarea situațiilor de control indirect și determinarea influenței decisive asupra întreprinderilor.

Actualitatea și importanța problematicii date este condiționată de situația actuală în economia Republicii Moldova, problemele stringente cu care se confruntă precum și asigurarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate în vederea realizării parcursului European de aderare a Republicii Moldova.

 În cadrul Atelierului sunt abordate și puse în discuție subiecte precum: factorii care determină existența unei singure unități economice; managementul economic unic; legăturile structurale și/sau contractuale; aranjamentele contractuale care stau la baza fuziunilor; legăturile structurale între întreprinderi; controlul dobândit pe bază contractuală; tipurile de contracte care pot duce la exercitarea controlului; durata contractelor necesare pentru stabilirea controlului; noțiunea de control decisiv; analiza diferitelor tipuri de control decisiv etc.

De asemenea sunt analizate studii de caz din România privind analiza tranzacțiilor orizontale care ridică preocupări în materie de concurență și angajamente propuse de părți, urmată de o rundă de întrebări/răspunsuri privind noțiunea și cerințele ce se impun pentru o funcționalitatea deplină a unei asocieri în participație; controlul investițiilor în UE și Germania și instrumentele de control al fuziunilor - procedura românească privind tranzacțiile cu investiții străine etc.  

Sprijinul experților și preluarea celor mai bune practice UE sunt imperative pentru asigurarea punerii în aplicare a angajamentelor asumate în vederea realizării parcursului european al Republicii Moldova și în efectuarea controlului indirect și influența decisivă asupra întreprinderilor.

 Evenimentul este organizat la inițiativa Consiliului Concurenței din Republica Moldova, cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Comisiei Europene TAIEX.

Proiectul TAIEX este instrumentul pentru asistență tehnică și schimb de informații din cadrul Comisiei Europene, orientat în primul rând către statele în curs de aderare, către statele din cadrul Politicii Europene de Vecinătate, precum şi către statele membre (în primii ani de la aderarea acestora), în scopul de a oferi sprijin în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu acquis-ul european, precum și politicile și practicile interne ale UE.

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next