Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

           
11.01.2023   1333 Accesări    

Lista funcțiilor publice vacante, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici


Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poşta electronica (resurse.umane@competition.md) sau oficiul  poștal.


Dosarul de concurs va conține: 

 1. Formularul de participare completat;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;

6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;

7. Copia livretului militar.


Persoanele de contact: Rusu Mihaela, șef Direcția Resurse Umane, Nicolaescu Viorica, consultant Direcția Resurse Umane,                                                       

Telefon:27-45-65.                                                                                                                      

Adresa poştală -  2068, Chişinău, str. Alecu Russo 1, etajul 2, cancelaria Consiliului Concurenței.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs: 26 ianuarie 2023 ora 16-00.

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next