Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Dezvoltarea instituțională a Consiliului Concurenței și implementarea politicilor UE în domeniul concurenței și ajutorului de stat discutate la Bruxelles cu Olivier GUERSENT, Directorul General al DG Comp

Dezvoltarea instituțională a Consiliului Concurenței și implementarea politicilor UE în domeniul concurenței și ajutorului de stat discutate la Bruxelles cu Olivier GUERSENT, Directorul General al DG Comp

           
29.11.2022   274 Accesări    

La data de 28 noiembrie 2022, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU și Olivier GUERSENT, Director General al Directoratului General pentru Concurență (DG Comp) a Comisiei Europene s-au întrunit în cadrul unei ședințe bilaterale pentru a discuta alinierea celor mai bune practici și politici UE în domeniul concurenței și ajutorului de stat și căilor de implementarea acestora în Republica Moldova, precum și asistența care poate fi acordată de către DG Comp pentru dezvoltarea instituțională a Consiliului Concurenței din Moldova.

Pe parcursul ședinței părțile au abordat principalele provocări ale Consiliului Concurenței în vederea realizării angajamentelor asumate pe componenta de concurență și ajutor de stat atât în contextul Acordului de Asociere RM-UE, dar în special celor conturate urmare a recunoașterii perspectivei europene a Republicii Moldova și acordării statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană.

Astfel, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU a prezentat principalele priorități strategice stabilite în activitatea autorității și a descris provocările întâmpinate în realizarea lor. În special au fost evidențiate  necesitatea alinierii la Acquis-ul UE a  actelor normative principale, cât și celor secundare, care vin întru punerea în aplicare a legislației în domeniu. În context, au fost abordate imperativitatea alinierii, în termeni proximi, a tuturor schemelor de ajutor de stat existent în Zonele Economice Libere, acțiune ce reprezintă un angajament al Republicii Moldova asumat prin Acordul de Asociere RM-UE.

A fost discutată indispensabilitatea consolidării capacităților instituționale ale Consiliului Concurenței, care urmează a fi realizată pe mai multe filiere cum ar fi: realizarea unui peer-review al Consiliului Concurenței, restructurarea autorități, dezvoltarea și fortificarea capacităților profesionale ale angajaților Consiliului Concurenței, care pot fi realizate atât prin intermediul proiectelor de asistență tehnică (ex. TAIEX, Twinning  etc), dar și organizarea potențialelor vizite de lucru/stagii pentru angajații Consiliului Concurenței la autoritățile și instituțiile de concurență din UE.

Totodată, în cadrul ședinței a fost abordată necesitatea oferirii Consiliului Concurenței unui suport sub formă de expertiză și consultanță din partea experților DG Comp în domeniul eficientizării investigațiilor desfășurate, a studiilor de piață realizate, implementarea politicilor de clemență, realizarea acțiunilor de advocacy etc.

Totalizând, părțile au decis asupra consolidării relațiilor de cooperare între cele două instituții întru implementarea cu succes a angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul parcursului  său European.

Consiliul Concurenței aduce sincere mulțumiri Șefului Misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, doamnei Ambasadoare Daniela MORARI, fără suportul căreia această întâlnire nu ar fi avut loc.

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next