Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Încălcarea legislației naționale la acordarea ajutorului de stat Î.M. Regia „Exdrupo” de către Consiliul municipal Chișinău, constată de către Consiliul Concurenței

Încălcarea legislației naționale la acordarea ajutorului de stat Î.M. Regia „Exdrupo” de către Consiliul municipal Chișinău, constată de către Consiliul Concurenței

           
28.06.2022   258 Accesări    

La data de 31.05.2022, Consiliul Concurenței a adoptat Decizia nr. ASO-34/21-28 prin care a constatat încălcarea de către Consiliul municipal Chișinău (în continuare CMC) a prevederilor legislației în domeniul concurenței și ajutorului de stat. Constatările au fost făcute în cadrul investigației privind acordarea măsurilor de sprijin Întreprinderii municipale Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „Exdrupo".

Astfel, Plenul Consiliului Concurenței a stabilit că, în perioada din 2018 până în prezent, CMC a evitat desfășurarea procedurilor de achiziție publică la delegarea gestiunii serviciului public de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicații din municipiul Chișinău, ceea ce a avut ca efect închiderea pieței pe durata menționată și favorizarea Î.M. Regia „Exdrupo. În special, aceste acțiuni au limitat dreptul de comercializare și au creat condiţii discriminatorii neprevăzute de lege pentru întreprinderile care concurează pe aceeași piață cu Î.M. Regia „Exdrupo", lucru care contravine prevederilor Legii concurenței nr.183/2012.

Totodată, Consiliul Concurenței a constatat că o parte din măsurile de sprijin acordate Î.M. Regia „Exdrupo" constituie ajutor de stat ilegal și incompatibil, ce denaturează semnificativ mediul concurenţial normal. Este ajutorul de stat acordat Î.M. Regia „Exdrupo" sub forma de alocații bugetare anuale, scutiri de la plata pentru locațiunea mijloacelor fixe utilizate și transmitere cu titlul gratuit a unor mijloace fixe în vederea prestării serviciului public de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicații din municipiul Chișinău.

Totodată, măsurile de sprijin enumerate mai sus  au fost utilizate de întreprindere pentru a desfășura activități economice ocazionale și neprevăzute de contractele încheiate cu Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău, precum  lucrări de reparație și amenajare a teritoriului și transmiterea în locațiune a încăperilor, tehnicii și utilajului specializat a întreprinderii.

Aceste măsuri nu pot fi încadrate în categoria de ajutor de stat considerate compatibile cu mediul concurențial normal în sensul prevederilor legislației naționale. 

Ca urmare, Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău și Primăria municipiului Chișinău urmează să recupereze de la Î.M. Regia „Exdrupo" ajutorul de stat ilegal și incompatibil acordat în perioada de timp supusă examinării, cât şi a dobânzii aferente stabilite, calculate și achitate în conformitate cu prevederile art. 15 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012.

Totodată CMC va întreprinde măsurile necesare în vederea elaborării unui mecanism de control. Acest mecanism va prevedea separarea conturilor contabile pentru diferite activități economice desfășurate de Î.M. Regia „Exdrupo", asigurând astfel utilizarea resurselor publice conform destinației de alocare. 

În aceeași ordine de idei, CMC a fost atenționat despre:

1) obligația desfășurării procedurilor de achiziție publică, în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr.131/2015, la delegarea gestiunii serviciului public de întreținere și reabilitare a infrastructurii căilor de comunicații din municipiul Chișinău; precum și  

2) despre obligația operatorului Î.M. Regia „Exdrupo" de ținere a unei evidențe contabile separate pentru diferite activități economice desfășurate în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402/2002. 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next