Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Comunicat

Comunicat

           
21.04.2021   623 Accesări    

Consiliul Concurenței urmare transmiterii raportului de investigație cu privire la constatările pe piața produselor petroliere în adresa părților vizate, Parlamentului și altor instituții interesate, comunică disocierea de la orice informație pe caz apărută în spațiul public pînă la adoptarea unei decizii în acest sens, respectînd procedurile legale. 

 

Raportul de investigație nu constituie un act administrativ, întrucât în temeiul art. 15 al Codului administrativ, reprezintă o operațiune administrativă ce conține concluziile și propunerile raportorului în urma finalizării investigației, conform art. 59 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

 

În contextul celor expuse, sunt relevante prevederile art.38 al. (5) din Legea concurenței 183/2012: Informaţiile confidenţiale colectate în procesul aplicării prezentei legi se utilizează de Consiliul Concurenţei doar în scopul pentru care au fost obţinute şi nu pot fi divulgate decît cu consimţămîntul, exprimat într-o formă explicită, al persoanei de la care au fost obţinute sau la cererea instanţei de judecată ori a altor organe competente, dacă acest fapt este prevăzut de lege.


Totodată, conform art.58 (1), Consiliul Concurenţei, în cadrul procedurilor de investigaţie, garantează pe deplin drepturile la apărare ale părţilor în cauză prin acordarea dreptului de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la concluziile şi propunerile din raportul de investigaţie, prin asigurarea accesului la dosar şi dreptului la audieri, conform termenelor prevazute de legea menționată supra.

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next