Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  SIRASM upgrade

SIRASM upgrade

           
10.12.2020   2160 Accesări    

Consiliul Concurenței anunță lansarea noii versiuni a Sistemului Informațional Automatizat "Registrul Ajutoarelor de Stat al Republicii Moldova" (SIRASM).

 

Proiectul de dezvoltare și modernizare a SIRASM-ului, cu suportul Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorare a Competitivității CEP-II a demarat în iulie 2019, ca urmare a necesității modernizării și eliminării deficiențelor în procesul de utilizare a sistemului și are drept scop creșterea transparenței în operaţiunile de acordare a ajutorului de stat, angajament asumat prin art. 342 din Acordul de Asociere RM-UE.

 

Sistemul modernizat va contribui la eficientizarea proceselor de notificare și raportare a ajutoarelor de stat: depunerea notificărilor online a ajutoarelor de stat, raportarea ajutoarelor de stat și de minimis; remiterea de către furnizori a schemelor de ajutor de minimis; evidența ajutoarelor de minimis acordate; comunicarea online între Consiliul Concurenței și furnizori; sistematizarea informației privind ajutoarele de stat și de minimis acordate după diferite criterii; prezentarea informației/generarea rapoartelor statistice in baza de criterii în diferite modalități privind ajutoarele acordate (tabel, grafice) etc. Un alt avantaj este interoperabilitatea cu alte baze de date (ex: Registrul actelor APL, Registrul Intreprinderilor etc).

 

Totodată, pentru asigurarea schimbului de date cu registrele și sistemele informaționale de stat a fost prevăzută integrarea Registrului ajutoarelor de stat cu platforma de interoperabilitate (MConnect). 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next