Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Atenție! Pentru APC și APL

Atenție! Pentru APC și APL

           
16.11.2020   983 Accesări    

La data de 30 noiembrie 2020, intră în vigoare Regulamentul privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 01 din 06.08.2020 (publicat la 30-10-2020 în Monitorul Oficial nr. 279-284 art. 1089).

 

În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.2 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis va fi abrogată.

 

Regulamentul privind ajutorul de minimis prevede modalitatea de calcul a termenului de 3 ani stabilit de Legea nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat, procedura de acordare a ajutorului de minimis, inclusiv prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, modalitatea de calificare a ajutorului de minimis, cumulul și evidența ajutorului de minimis acordat.

 

Cât privește elementele noi ale regulamentului, evidențiem extinderea domeniului de aplicare a acestuia și asupra întreprinderilor în dificultate care, prin urmare, pot beneficia de ajutor de minimis. De asemenea, este reglementată data acordării ajutorului de minimis şi modalitatea de determinare a ajutorului de minimis în cazul reorganizării întreprinderilor, cât şi în ce condiții ajutoarelor de minimis acordate sub formă de împrumuturi sunt considerate transparente.

 

În vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Legii privind actele normative nr.100/2017, Hotărîrea nr. 01 din 06 august 2020 a Plenului Consiliului Concurenţei cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis a fost plasată, în modul stabilit, pe pagina web oficială a Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova https://competition.md, la directoratul „Documente oficiale", secţiunea „Ajutor de stat", rubrica „Regulamente şi instrucţiuni"  astfel încît, orice persoană cointeresată să-l poate accesa.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next