Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Poziția Consiliului Concurenței cu privire la realizarea unui audit independent, în format de peer-review

Poziția Consiliului Concurenței cu privire la realizarea unui audit independent, în format de peer-review

           
15.06.2020   410 Accesări    

Ca urmare a acțiunilor de informare și declarațiilor lansate recent în societate cu privire la relansarea dialogului politic cu UE și condițiilor pentru recepționarea asistenței europene, în speță acțiunea nr. 7 cu privire la realizarea unui audit independent, în format de peer-review, a activității Consiliului Concurenței și Consiliului Audiovizualului în gestionarea pieții mediatice din Republica Moldova, în contextul asigurării pluralismului de opinii, libertății de exprimare și creării condițiilor egale de piață pentru operatorii media, Consiliul Concurenței infirmă afirmațiile "de opunere cu vehemență" și aduce la cunoștința publicului larg că, în repetate rînduri, a informat instituțiile de resort cu privire la poziția oficială a autorității, după cum urmează:  


"Consilul Concurenței își reconfirmă disponibilitatea și deschiderea pentru orice suport acordat de către partenerii de dezvoltare în scopul alinierii politicilor concurențiale ale statului la cele mai bune practici internaționale, dezvoltarea și stimularea concurenței și asigurarea unui climat concurențial loial, care reprezintă și obiectivul general al Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru perioada 2017-2020, aprobat prin Legea nr.169/2017.


Consiliul Concurenţei este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, ce asigură  aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicității în limitele competenţei sale, şi este independent în exercitarea atribuţiilor sale - sunt prevederile legale reflectate în art. 32 și art.33 al Legii Concurenței 183/2012.


În contextul gestionării pieții mediatice din Republica Moldova, asigurării pluralismului de opinii și libertății de exprimare, recomandarea Rec (2000) nr. 23 a Consiliului de Miniștrii al Consiliului Europei privind independența și funcțiile autorităților de reglementare în sectorul audiovizual, în cazul Republicii Moldova aceste competențe fiind atribuite Consiliului Audiovizualului, autoritate investită cu puteri de reglementare și supraveghere a sectorului serviciilor media audiovizuale, reprezintă un instrument ce stabilește o serie de standarde în domeniul audiovizualului, menite să asigure o independență reală autorităților de reglementare a sectorului radiodifuziunii și măsuri care să permită acestor autorități să își îndeplinească misiunile în mod efectiv și eficient, atribuții ce depășesc competențile instituționale ale Consiliului Concurenței, învestit cu putere de inspecţie, de sancţionare şi de interdicţie, în limitele stabilite de legislaţie.


Se constată că prevederile Recomandării Rec (2000) nr. 23 nu pot fi aplicate și în privința Consiliului Concurenței, având în vedere că acesta, nu este organ de reglementare sectorială, ci este autoritatea ce asigură controlul aplicării şi respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, asupra tuturor relaţiilor din economia naţională ce cad sub incidenţa Legii concurenței.


Instrumentul ce stabilește standarde în domeniul concurenței și garanții reale asigurate de state pentru independență operațională, instituțională și financiară a autorităților de concurență la nivel european, este Directiva (UE) nr. 1/2019, adoptată de Parlamentul European și Consiliul Europei la 11.12.2018.


Astfel, pct. 8, 10 și 22 din preambulul Directivei nr. 1/2019, în vederea asigurării principiului independenței, prevede angajamentul statelor membre de stabilire a garanțiilor fundamentale de independență a autorităților naționale administrative de concurență, astfel ca acestea să aplice legislația concurenței în mod uniform și eficace. Totodată, autoritățile naționale administrative de concurență ar putea face și obiectul unui control parlamentar sau al unei monitorizări a cheltuielilor financiare, cu condiția ca acest lucru să nu le afecteze independența.


Auditul independent, în format de peer-review, este un instrument aplicat de către OECD, organizație lider în domeniul concurenței, începînd cu 1998, prin care sunt efectuate analize aprofundate ale țărilor cu privire la legile și politicile naționale în domeniul concurenței. Aceste evaluări reflectă modul în care fiecare țară tratează problemele de concurență și reglementare, de la soliditatea legislației sale în domeniul concurenței la structura și eficacitatea instituțiilor sale de concurență.


În contextul celor expuse, realizarea un peer-review pe legislație și politici concurențiale de către OECD, ar contribui la elaborarea unui set de recomandări care vor aduce un suport în alinierea politicilor concurențiale ale statului la cele mai bune practici internaționale, avînd ca scop asigurarea unui climat concurențial loial în Republica Moldova, și ar servi drept bază la elaborarea unui nou Program național în domeniul concurenței pentru perioada următoare." 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next