Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Confuziile între noțiunile de bază la subiectul „Moldova Zahăr” S.R.L.

Confuziile între noțiunile de bază la subiectul „Moldova Zahăr” S.R.L.

           
14.12.2017   351 Accesări    

         Recent în presă au apărut anumite comentarii asupra Deciziei Consiliului Concurenței pe cazul „Sudzucker Moldova" S.A. vs acțiunile Camerei Înregistrării de Stat (în prezent - Agenția Servicii Publice).   

Pentru a elucida unele neclarități la interpretarea Deciziei Consiliului Concurenței, venim cu unele precizări:

          Prin Decizia nr. CN-35 din 14.07.2017, Plenul Consiliului Concurenței a constatat că denumirea întreprinderii „Moldova Zahăr" S.R.L. creează impresie în rândurile consumatorilor că zahărul comercializat este apriori autohton. Ca urmare, facilitând neîntemeiat vânzările, deoarece prin diferite campanii publicitare în ultimii ani au fost promovate intens produsele autohtone, fapt ce denotă și rezultatele sondajului administrat în cadrul investigării cazului, care reflectă că ¾ din populație preferă să procure produsul autohton, cel puțin la procurarea zahărului. Mai mult decât atât, conform afirmațiilor reprezentantului întreprinderii „Sudzucker-Moldova" S.A. în cadrul audierilor, pe teritoriul Republicii Moldova zahărul brun nu se produce, acest fapt, nefiind negat de către reprezentanții „Moldova Zahăr" S.R.L. În pofida acestei situații, urmare a cercetării paginii web www.madein.md, care este menită să susțină producătorii autohtoni și să promoveze produsele acestora, s-a constatat plasarea produsului zahăr brun al întreprinderii „Moldova Zahăr" S.R.L., cu mențiunea „Produs 100% autohton" și cu inscripția „Moldova Zahăr". Prin urmare, sub sloganul de produs autohton „Moldova Zahăr" S.R.L. comercializează și zahăr importat.

          Art. 12 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 interzice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale de restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenţei. În acest context, Consiliul Concurenței a constatat că întreprinderii „Moldova Zahăr" S.R.L. i s-au acordat condiții de privilegiere în activitate, în situația, când acestea nu au fost prevăzute de lege (art. 12 alin. (1) lit. b) al Legii concurenței 183/2012).

          Dat fiind faptul că Decizia Oficiului Teritorial Edineț al Camerei Înregistrării de Stat din 21.01.2011 privind înregistrarea persoanei juridice Întreprinderii cu Capital Străin „Moldova Zahăr" Societate cu Răspundere Limitată produce efecte și după intrarea în vigoare a Legii concurenței nr. 183/2012, prin care s-a abrogat Legea nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecția concurenței, acțiunea Camerei Înregistrării de Stat, manifestată prin înregistrarea ca denumire de firmă a denumirii produsului și sintagmei „Moldova" urmează a fi calificată conform prevederilor Legii concurenței nr. 183 din 2012.

Totodată, venim cu unele precizări - de ce utilizarea sintagmei „Moldova" în denumirea de întreprindere în cazul concurentului direct a întreprinderii „Moldova Zahăr" nu este examinată prin prisma legislației concurențiale.

Sintagma „Sudzucker" este compusă din două cuvinte, din care unul, este într-o limbă străină - „zucker" (în limba germană „zahăr") și „Sud". Pentru un consumator de rând aceste două cuvinte îmbinate cu sintagma „Moldova", nu creează impresia că această întreprindere produce și/sau comercializează neapărat zahăr autohton. Un lucru important care ar trebui aici de menționat este faptul că denumirea întreprinderii „Sudzucker Moldova" S.A. conține denumirea întreprinderii-mame - concernului european Sudzucker A.G. Aceasta fiind o practică mondială, când la înregistrarea întreprinderii, care face parte dintr-un grup, este utilizată denumirea grupului (concernului) cu denumirea țării, unde se deschide reprezentanța. Spre exemplu: „Lafarge Ciment (Moldova)" S.A., S.G.S. Moldova, „Mary Kay Moldova Limited" S.R.L., Metro Cash & Carry Moldova" S.R.L., „Orange Moldova" S.A., „UPS-Moldova" S.R.L. etc.

Totodată, denumirea „Sudzucker Moldova", conținând cuvinte într-o limbă străină, deja indică la posibilitatea existenței factorilor externi - fondatori, produse/servicii etc. Pe când denumirea „Moldova Zahăr" crează aluzia că întreprinderea este autohtonă și cu drepturi exclusive și/sau comercializează doar produs autohton și/sau reprezintă o asociație de întreprinderi pe filiera zahărului, ceea ce nu este veridic în cazul dat. Prin urmare, Consiliul Concurenței a sesizat problema nu prin faptul utilizării ilegale a sintagmei „Moldova", ci prin îmbinarea acestei sintagme cu denumirea produsului în așa fel, încât să creeze senzația că întreprinderea în cauză reprezintă ramura economiei naționale. 

Ce urmărește Consiliul Concurenței prin adoptarea Deciziei cu nr. CN-35 din 14.07.2017?  

          Conform prevederilor Legii concurenței 183/2012, Consiliul Concurenței are împuternicirea de a constata încălcările legislației din domeniul concurenței, impunând și măsuri corective. În situația dată, scopul Consiliului Concurenței, în nici un caz, nu a fost înlăturarea întreprinderii „Moldova Zahăr" S.R.L. de pe piață, așa cum se vehiculează, ci doar încetarea acțiunilor anticoncurențiale prin modificarea denumirii de întreprindere. În practică sunt cazuri când o întreprindere din diverse motive (cum ar fi, spre exemplu - folosirea ilegală a mărcii) este obligată să-și schimbe denumirea și aceasta nu înseamnă că ea își încetează activitatea. Este bine cunoscut faptul că schimbarea denumirii, sediului, administratorului, fondatorilor nu duce la încetarea activității întreprinderii.    

 Consiliul Concurenței 

14 decembrie 2017

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next