Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Start implementării Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017–2020

Start implementării Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017–2020

           
22.09.2017   483 Accesări    

Astăzi, 22 septembrie 2017, în incinta Consiliului Concurenței, a avut loc prima ședință de lucru dedicată implementării Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017-2020.

În cadrul ședinței, organizate cu reprezentanții Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au fost discutate subiecte cu privire la revizuirea cadrului normativ ce ţine de protecţia mărcilor și la implementarea mecanismului de determinare a organizaţiilor de gestiune colectivă de a acţiona în interesul colectiv al titularilor de drepturi pe care îi reprezintă. Astfel, a avut  loc un schimb de informații utile și au fost formulate sarcini pe viitor.

Reiterăm că Programul naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 a fost aprobat de Parlament (Legea nr. 169  din  20.07.2017, Monitorul Oficial nr.301-315/533 din 18.08.2017). Obiectivul general al Programului îl reprezintă dezvoltarea mediului concurenţial loial prin deschiderea sectoarelor economice către concurenţă şi monitorizarea eficientă a ajutorului de stat.

Totodată, atenționăm că autorităţile publice centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile cu funcţii de reglementare şi control, în limitele competenţelor  urmează să identifice bariere anticoncurențiale și acțiuni de înlăturare a acestora, precum și să asigure alinierea schemelor de ajutor de stat în conformitate cu angajamentele ce reies din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Consiliul Concurenței

22 septembrie 2017

 

 

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next