Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Semnalează despre bariere anticoncurențiale!

Semnalează despre bariere anticoncurențiale!

           
13.09.2017   3404 Accesări    

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 169  din  20.07.2017 (Monitorul Oficial nr.301-315/533 din 18.08.2017) pentru aprobarea Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017-2020.

Obiectivul general al Programului îl reprezintă dezvoltarea mediului concurenţial loial prin deschiderea sectoarelor economice către concurenţă şi monitorizarea eficientă a ajutorului de stat.

În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în identificarea barierelor anticoncurențiale, formularea de soluții în scopul eliminării acestora și consolidării mediului concurențial loial. Barierele anticoncurențiale sunt instituite de către autoritățile publice prin diferite reglementări și cerințe, care creează impedimente de intrare/ieșire din piață a întreprinderilor. Aceste bariere pot fi de exemplu:

       - Stabilirea unor condiții complexe la obținerea licențelor și autorizațiilor de funcționare

       - Stabilirea reglementărilor, standardelor și cerințelor nejustificate (ca de exemplu: tehnice, ecologice, sanitar-epidemiologice etc.), care măresc costurile de activitate ale întreprinderilor

       - Stabilirea prețurilor maxime și minime la comercializarea produselor, serviciilor, lucrărilor

       - Plafonarea nivelului de rentabilitate

       - Instituirea drepturilor exclusive și limitarea concurenței în anumite sectoare economice.

În contextul celor expuse, îndemnăm pe toți cei ce se confruntă cu aceste bariere sau dețin informații despre ele, să semnaleze Consiliul Concurenței.

E-mail: publicrelations@competition.md, presa.competition@gmail.com

Tel. de contact 0-22 27-45-65.

Suntem deschiși pentru dialog și cooperare!

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next