Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  În atenția reprezentanților mediului de afaceri

În atenția reprezentanților mediului de afaceri

           
12.06.2017   945 Accesări    

Plenul Consiliului Concurenței a constat încălcarea legislației concurențiale de către „Oztor" S.R.L. și „Ozun-Cons" S.R.L. manifestată prin refuzul de a se supune inspecţiei desfăşurate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a aplicat întreprinderilor amendă în mărime de 39 183,21 lei întreprinderii „Oztor" S.R.L. și respectiv 25 251,66 lei întreprinderii „Ozun-Cons" S.R.L. (pentru detalii accesați: Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. DA - 16 din 22.05.2017 și Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. DA - 17 din 22.05.2017).

În acest context, reiterăm că conform prevederilor art. 56 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Consiliul Concurenței are dreptul de a desfășura inspecții la întreprinderi, în scopul efectuării investigațiilor dispuse. La rândul său, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (11) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, întreprinderea are obligația să se supună inspecției efectuate de către Consiliul Concurenței.

Vă atenționăm asupra faptului că angajaţii Consiliului Concurenţei abilitaţi să desfăşoare o inspecţie au dreptul să intre în încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport aflate în proprietatea sau în folosinţa întreprinderii, asociaţiei de întreprinderi sau autorităţilor administraţiei publice, să examineze registre şi orice documente aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, să ridice sau să obţină copii sau extrase, sub orice formă, din registre şi documente, să ridice registrele şi documentele, să sigileze încăperile destinate activităţii întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, să solicite oricărui reprezentant sau angajat al întreprinderii, al asociaţiei de întreprinderi sau al autorităţii administraţiei publice explicaţii asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei şi să înregistreze răspunsurile acestora, să ceară ca informaţia aflată în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, păstrată pe calculator şi accesibilă din încăpere, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea, precum şi să fie vizibilă şi lizibilă.

În cazul în care angajaţii Consiliului Concurenţei cer explicaţii reprezentanţilor sau angajaţilor unei întreprinderi sau ai unei asociaţii de întreprinderi, explicaţiile vizate pot fi înregistrate sub orice formă. Totodată, întreprinderea, asociaţia de întreprinderi, autoritatea administraţiei publice au obligaţia să se supună inspecţiei Consiliului Concurenţei, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu prevederile legale.

Activitatea întreprinderilor supuse inspecției nu este perturbată în cazul în care cei vizați sunt cooperanți. Împiedicarea sau refuzul de a vă supune inspecției sunt sancționate. Iar în situația în care investigația arată că nu sunteți vinovați, oare vedeți rațional să achitați o amendă pentru nerespectarea procedurii?!

Consiliul Concurenței

12 iunie 2017

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next