Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Inspecțiile și urmările lor

Inspecțiile și urmările lor

           
30.03.2017   1470 Accesări    

Întreprinderea "System Capital Management" S.R.L. a fost sancționată cu 1,6 mln. lei pentru refuzul de a se supune inspecţiei efectuate de către colaboratorii Consiliului Concurenței, în urma deciziei adoptate de către Plenul Consiliului Concurenței, prin care s-a constatat încălcarea art. 68 alin. (1)  lit. d) din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

Stimați reprezentanți ai mediului de afaceri, Vă atenționăm asupra faptului că angajaţii Consiliului Concurenţei abilitaţi să desfăşoare o inspecţie au dreptul să intre în încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport aflate în proprietatea sau în folosinţa întreprinderii, asociaţiei de întreprinderi sau autorităţilor administraţiei publice, să examineze registre şi orice documente aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, să ridice sau să obţină copii sau extrase, sub orice formă, din registre şi documente, să ridice registrele şi documentele, să sigileze încăperile destinate activităţii întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, să solicite oricărui reprezentant sau angajat al întreprinderii, al asociaţiei de întreprinderi sau al autorităţii administraţiei publice explicaţii asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei şi să înregistreze răspunsurile acestora, să ceară ca informaţia aflată în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, păstrată pe calculator şi accesibilă din încăpere, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea, precum şi să fie vizibilă şi lizibilă.
În cazul în care angajaţii Consiliului Concurenţei cer explicaţii reprezentanţilor sau angajaţilor unei întreprinderi sau ai unei asociaţii de întreprinderi, explicaţiile vizate pot fi înregistrate sub orice formă. Totodată, întreprinderea, asociaţia de întreprinderi, autoritatea administraţiei publice au obligaţia să se supună inspecţiei Consiliului Concurenţei, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu prevederile legale.

Activitatea întreprinderilor supuse inspecției nu este perturbată în cazul în care cei vizați sunt cooperanți. Împiedicarea sau refuzul de a vă supune inspecției sunt sancționate. Iar în situația în care investigația arată că nu sunteți vinovați, oare vedeți rațional să achitați o amendă pentru nerespectarea procedurii?!

Pentru detalii cu privire la amenda aplicată întreprinderii "System Capital Management" S.R.L. accesați:

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. DA-7 din 24.03.2017

Consiliul Concurenței

 

30 martie 2017

 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next