Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Vizita de lucru în contextul implementării anagajamentelor asumate de Republica Moldova

Vizita de lucru în contextul implementării anagajamentelor asumate de Republica Moldova

           
31.03.2015   1779 Accesări    

În perioada 16 – 20 martie 2015 la Bruxelles, Belgia a avut loc vizita de lucru în contextul implementării anagajamentelor asumate de Republica Moldova stabilite în Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, ratificat prin Legea nr. 112 din  02.07.2014 (în continuare Acordul de Asociere). În cadrul acestei vizite din partea Consiliului Concurenței a participat dnul Ion Țărnă, șef al Direcției Juridice.

            În cadrul vizitei de lucru a reprezentantului Consiliului Concurenței la Direcţia Generală de Concurenţă a Comisiei Europene au fost abordate subiecte ce țin de implementarea de către Republica Moldova a Capitolul 10 Concurența din Titul V Comerț și alte aspecte legate de comerț al Acordul de Asociere. Astfel, în mod prioritar discuțiile au fost axate pe raportarea principalelor realizări în domeniul concurenței și ajutorului de stat stabilite în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 cît și prezentarea problemelor apărute în legătură cu implementarea acțiunilor indicate în Planul naţional de acţiuni 2014-2016.

            În cadrul discuțiilor au fost menționate acțiunile efectuate de Consiliul Concurenței în vederea implementării prevederilor din Acordului de Asociere ce stabilesc obligativitatea menţinerii pe teritoriul Republicii Moldova a unei legislaţii cuprinzătoare în materie de concurenţă și ajutor de stat care să abordeaze în mod eficace acordurile anticoncurenţiale, practicile concertate şi comportamentul anticoncurenţial unilateral al întreprinderilor cu putere dominantă pe piaţă cît şi să asigure un control eficace al concentrărilor între întreprinderi și un control al ajutoarelor de stat acordate.

             La capitolul ce ține de asigurarea respectării eficace a legislaţiei în materie de concurenţă și ajutor de stat, pentru a îndeplini obiectivele Acordului de Asociere, prin promovarea concurenţei, reducerea practicilor comerciale anticoncurenţiale sau a altor tranzacţii abuzive a fost menționată aprobarea Sistemul informaţional „Registrul ajutoarelor de stat din Moldova” (SIRASM), care va asigura eficientizarea procesului de notificare și raportare a ajutoarelor de stat și va crea noi mecanisme pentru aplicarea eficientă a Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din  15.06.2012.

            În vederea aplicării eficiente a prevederilor din Acordul de Asociere ce se referă la cooperarea şi coordonarea dintre autorităţile de concurenţă a ambelor părți, în scopul facilitării asigurării eficace a respectării legislaţiilor lor în materie de concurenţă și ajutor de stat, Consiliul Concurenței a informat reprezentanții Direcţiei Generale de Concurenţă a Comisiei Europene despre necesitatea organizării unor ședințe de lucru și a unor cursuri de instruire pentru angajații Consiliului Concurenței în vederea preluării experienței și a celor mai bune practici în domeniul concurenței și ajutorului de stat din cadrul Uniunii Europene.

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next