Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  O decizie a Consiliului Concurenţei a stat primordial în justa soluţionare a litigiului

O decizie a Consiliului Concurenţei a stat primordial în justa soluţionare a litigiului

           
28.11.2014   1293 Accesări    

     Prin Decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, recursurile declarate de Consiliul Municipal Chişinău şi ÎM Regia „Autosalubritate” au fost respinse în cauza civilă intentată la cerererea de chemare în judecată a Oficiului Teritorial Chişinău al Calncelariei de Stat împotriva Consiliului Municipal Chişinău, intervenienţi accesorii ÎM Regia „Autosalubritate”, ÎM „AVE Ungheni” SRL şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, privind contestarea actului administrativ.

     Astfel, a fost menţinută decizia instanţei de apel, care a admis integral acţiunea reclamantului Cancelaria de Stat al Republicii Moldova fiind dispusă anularea deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/7 din 31.03.2011 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 13/4 din 27.12.2007” din motiv că Consiliul Municipal Chişinău a creat o situaţie priviligiată ÎM Regia „Autosalubritate” faţă de alţi agenţi economici, care prestează servicii analogice fiind în acest fel afectate drepturile altor participanţi la circuitul economic.

     În motivarea deciziei, Colegiul a considerat că primordial în justa soluţionare a litigiului este şi poziţia organului împuternicit cu supravegherea respectării concurenţei.

     În acest sens, Curtea Supremă de Justiţie a considerat că instanţa de apel just a menţionat Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. CNP-32/11/99 din 26.09.2011, potrivit căreia acţiunile Consiliului Municipal Chişinău au fost apreciate drept încălcare a prevederilor art. 9, alin. (1), lit. c), d) şi alin. (2), lit. d) al Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei şi Prescripţia nr. CNP-32/11/99-36 din 26.09.2011 şi a fost obligat Consiliul Municipal Chişinău să anuleze decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 2/7 din 31.03.2011 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 13/4 din 27.12.2007” şi să asigure respectarea pe viitor a prevederilor Legii cu privire la protecţia concurenţei.

     Or, potrivit art. 3 al Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, statul recunoaşte concurenţa loială drept unul dintre factorii fundamentali ai dezvoltării economice.

     Pentru detalii accesaţi Decizia Curţii Supreme de Justiţie nr. 3ra-1321/14 din 19.11.2014: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=14676  

 

Consiliul Concurenței

27 noiembrie 2014

Arrow Prev

             

        

Arrow Next