Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Sistemul informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”

Sistemul informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”

           
19.06.2014   2334 Accesări    

     La 01 iulie 2014 Consiliul Concurenței anunță lansarea Sistemul informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”.

     Creat cu suportul nemijlocit al Băncii Mondiale, acest sistem are drept scop instituirea unui mecanism de monitorizare a ajutoarelor de stat acordate şi colaborarea eficientă între furnizorii de ajutor de stat şi Consiliul Concurenţei.

     Registrul ajutorului de stat reprezintă un sistem informaţional ce conţine o bază de date cu  privire la ajutoarele de stat acordate, gestionat de către Consiliul Concurenţei, care exercită funcţia de deţinător al Registrului ajutorului de stat.

     Principiile de funcționare a Registrul ajutorului de stat rezidă în  transparenţa iniţierii şi acordării ajutoarelor de stat, evidenţa integrată a ajutoarelor de stat și accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public privind ajutoarele de stat.

     Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează Registrul ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova, în baza Formularelor de raportare, informaţiilor şi datelor transmise de către furnizorii ajutoarelor de stat în conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la  ajutorul de stat.

     Registrul ajutorului de stat se ţine în formă electronică, în limba de stat. El  se actualizează periodic cu date referitor la noile scheme de ajutor de stat şi noile ajutoare de stat individuale acordate.

     Registrul ajutorului de stat va cuprinde, în special, informaţii referitoare la furnizorii ajutoarelor de stat, baza legală (actul legislativ, normativ sau juridic) de acordare a ajutoarelor de stat, perioada de acordare a ajutoarelor de stat, măsurile de ajutor de stat (schemă de ajutor de stat sau ajutor individual), categoriile și forma de acordare a ajutorului de stat în conformitate cu prevederile Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.

     Implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” va contribui la eficientizarea utilizării resurselor din bugetul de stat prin instituirea unui sistem de notificare, monitorizare şi raportare a măsurilor de ajutor de stat on-line, care va permite fiecărui furnizor de ajutor de stat să completeze formularele în format electronic, fără deplasare la sediul Consiliului, economisind astfel timp și resurse materiale .

     Totodată, Sistemul informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” va contribui la asigurarea transparenţei, accesului la informaţiile relevante din domeniul ajutorului de stat și colaborării eficiente între furnizorii de ajutor de stat şi Consiliul Concurenţei și va avea ca finalitate  minimizarea impactului negativ al ajutorului de stat asupra concurenţei şi a comerţului internaţional, precum şi la adaptarea legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia  în domeniu a Uniunii Europene.

 

Consiliul Concurenței

11 iunie 2014

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next