Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Consultări Publice a proiectelor de acte normative  |  Consultări publice la proiectul Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale

Consultări publice la proiectul Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale

           
22.04.2024      

Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale.


Proiectul hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale a fost elaborat în vederea asigurării cadrului normativ secundar necesar implementării prevederilor art. 73 din Legea concurenței nr.183/2012 și realizării angajamentului Republicii Moldova de armonizare a cadrului normativ național cu legislația Uniunii Europene ce ține de domeniul concurenței.


Propunerile și recomandările părților interesate pe marginea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Consiliului Concurenței la adresa de mail: office@competition.md.


Propunerile urmează a fi prezentate până la data de 03 mai 2024.


Persoana de contact: Gabriela Corcimari, Direcția Juridică, tel: 022 271-389 / 076060186.


Link: Nota informativă la proiectul hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale

Link: Proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea procedurii simplificate în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale

Link: Anexe la Regulamentul privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale


 

 

 

 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next