Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Prezentări și Discursuri  |  Viorel MOȘNEAGA, Membru al Plenului Consiliului Concurenței: Rolul Consiliului Concurenței în raport cu piața produselor petroliere

Viorel MOȘNEAGA, Membru al Plenului Consiliului Concurenței: Rolul Consiliului Concurenței în raport cu piața produselor petroliere

           
05.04.2019      

Prin Hotărîrea nr.50 din 11.03.2019, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, care a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 94-99 la 15.03.2019, dată la care a intrat în vigoare.

Una din noutățile aduse de actul normativ menționat, care a avut rezonanță în spațiul public, a fost lipsa prevederii prin care regulatorul (ANRE) stabilește periodic prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a carburanților. Astfel, au fost expuse mai multe opinii la acest subiect, inclusiv care conțin interpretări pe alocuri inexacte sau chiar eronate a rolului Consiliului Concurenței în procesul de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, o clarificare în acest sens fiind adusă prin opinia dlui Viorel Moșneaga membru al Plenului Conciliului Concurenței.

"Conform prevederilor Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012, Consiliul Concurenței este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, ce asigură  aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei sale.

Reieșind din atribuțiile stabilite de legea menționată, este necesară clarificarea locului și rolului autorității de concurență în raport cu piața produselor petroliere. Astfel, regula generală, aplicabilă și pieții produselor petroliere prevede că Consiliul Concurenței investighează practicile anticoncurenţiale, concurenţa neloială şi alte încălcări ale legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii și constată încălcări ale legislaţiei cu impunerea măsurilor interimare în vederea încetării încălcărilor denunţate, măsurilor corective şi aplicarea sancţiunilor pentru comiterea încălcărilor, în limitele competenţei sale.

Totodată, măsurile menționate pot să nu asigure eficiența necesară fără promovarea unei culturi concurențiale adecvate. În acest sens este necesară continuarea eforturilor pentru a aduce la cunoștința publicului larg beneficiile concurenței, precum și încurajarea întreprinderilor să își dezvolte programe eficiente de conformare cu regulile de concurență, care permit evitarea participării la încălcarea legislației aplicabile domeniului concurenței și ajutorului de stat cu suportarea sancțiunilor pecuniare și pierderilor de imagine.

 Astfel, odată cu aprobarea metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, sub nici o formă nu au fost extinse sau restrânse atribuțiile Consiliului Concurenței pe acest domeniu. Mai mult decât atât, controlul asupra corectitudinii formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere rămâne a fi o sarcină a ANRE, în adresa căreia întreprinderile care desfășoară activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat vor expedia calculele de formare a prețurilor ori de câte ori acestea vor fi modificate.

Totodată, este de menționat că piața produselor petroliere a fost și rămâne a fi una cu atenție deosebită din partea Conciliului Concurenței datorită specificului acesteia de a influența direct bunăstarea consumatorilor, precum și impactului determinant pe care îl poate avea asupra ritmului dezvoltării unor ramuri foarte importante ale economiei naționale cum ar fi transporturile și agricultura. Acești factori impun ca prioritate existența unui mediu concurențial normal pe această piață care, coroborați cu o politică coerentă de reglementare și control a corectitudinii formării prețurilor, este pe măsură a menține în echilibru interesele tuturor părților interesate.

În final se reiterează angajamentul ferm al Consiliului Concurenței de monitorizare cu deosebită atenție a pieței produselor petroliere în vederea dezvoltării și protejării unui mediu concurenţial normal, pentru a asigura o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor."

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next