Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Prezentări și Discursuri  |  Ion MAXIM - Concurența onestă elimină corupția

Ion MAXIM - Concurența onestă elimină corupția

           
17.12.2018      

Concurența onestă elimină corupția, iar colaborarea eficientă a mediului de afaceri cu Consiliul Concurenței și Centrul Național Anticorupție va contribui la eliminarea practicilor anticoncurențiale și contracararea corupției, dar și la prevenirea acelor cauze care pot provoca corupția și limitarea concurenței. " - a menționat Ion MAXIM, Vicepreședintele Consiliului Concurenței în discursul privind Relația CONCURENȚA - CORUPȚIA, prezentat în cadrul Competition CaFE dedicat lansării Platformei de cooperare anticorupţie cu sectorul privat, din 13.12.2018.

Mai jos sunt expuse principalele teze prezentate de domnul MAXIM în cadrul discursului său:

„Focusându-ne numai pe măsurile de combatere a corupției fără a ține cont de cauzele care generează acest fenomen, nu putem depăși problema creată. Deseori corupția și limitarea concurenței au aceleași cauze.

Concurența onestă implică mai puțină corupție, totodată pentru țările cu economie emergentă creșterea concurenței între întreprinderi poate stimula, la prima etapă, corupția, în special pentru a beneficia de noi oportunități, facilități etc.

Astfel, corupția este într-o relație cauză-efect cu concurența. Corupția poate distorsiona concurență, dar totodată, corupția este stimulată de anumite probleme de concurență, cum ar fi: Reglementările excesive și bariere de intrare pe piață și Imperfecțiunile mecanismului ajutorului de stat.

Evaluarea reglementărilor și a barierelor permite să fie stabilit în ce măsură are loc impulsionarea sau stagnarea dezvoltării mediului concurenţial în sectoarele economice în care tehnologia şi conjunctura permit existenţa concurenţei.

Mecanismul ajutorului de stat din Republica Moldova se confruntă cu provocări privind transparenţa redusă, dar și fundamentarea insuficientă a deciziei acordării ajutorului de stat.

Reglementarea excesivă și nejustificată, barierele de intrare pe piață, ajutorul de stat acordat în lipsa unor obiective clare limitează concurența, provocând reprezentanții mediului de afaceri să apeleze la practici coruptibile.

Dezvoltarea mediului concurențial loial prin deschiderea sectoarelor economice către concurență și instituirea unui mecanism eficient a ajutorului de stat poate contribui la depășirea problemelor date.

Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 aprobat prin Legea 169 din 20 iulie 2017, prevede acțiuni ale căror obiectivul general îl reprezintă deschiderea sectoarelor economice către concurență, sporirea nivelului de transparență și de accesibilitate a piețelor, utilizarea eficientă a resurselor publice pentru creșterea bunăstării consumatorilor.

Astfel, întru eliminarea reglementărilor excesive și imperfecțiunilor mecanismului ajutorului de stat sunt prevăzute un șir de acțiuni cum ar fi:

  • Identificarea reglementărilor excesive care limitează concurența și entităților învestite cu drepturi exclusive;
  • Evaluarea impactului acestor reglementări și justificării delegării drepturilor exclusive existente;
  • Optimizarea cadrului normativ și a sistemului de drepturi exclusive.
  • Creșterea transparenţei acordării ajutoarelor de stat;
  • Fundamentarea deciziei acordării ajutorului de stat pe analiză economică a efectelor acestuia și obiectivele urmărite;
  • Monitorizarea efectelor acordării ajutoarelor de stat.

În această ordine de idei, așteptăm o colaborare din partea mediului de afaceri atât pe filiera de combatere a practicilor anticoncurențiale și corupției, dar și pe partea eliminării cauzelor, care pot provoca corupția și limitarea concurenței, în special  identificarea reglementărilor excesive, a drepturilor exclusive nejustificate și imperfecțiunilor mecanismului ajutorului de stat."

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next