Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. DA-27/20-06 din 05.04.2024

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. DA-27/20-06 din 05.04.2024

           
27.05.2024   317 Accesări    

Prin Dispoziția nr. 27 din 29.10.2020, Plenul Consiliului Concurenței, din oficiu, a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării art. 5 din Legea concurenței nr. 183/2012 de către întreprinderile „Vigurcom" SRL și „Rapid Link" SRL, prin participarea cu oferte trucate în cadrul procedurii de achiziții electronice nr. MD-1572350870650, organizată și desfășurată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (în continuare STISC), privind achiziționarea lucrărilor de construcţii complete sau parțiale și lucrări publice (Lucrări de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrările auxiliare la diferite obiecte).


În urma investigației s-a constatat că, întreprinderile „Vigurcom" SRL și „Rapid Link" SRL, în contextul pregătirii ofertelor de participare au făcut schimb de informații sensibile din punct de vedere concurențial, și au coordonat ofertele de participare.


Astfel, urmare a investigației și respectării dreptului la apărare, Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (3) lit. d) și art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr. 183/2012 (în redacția în vigoare la momentul săvârșirii faptei), de către întreprinderile „Vigurcom" SRL și „Rapid Link" SRL, prin participarea cu oferte trucate în cadrul procedurii de achiziție publică cu identificatorul MD-1572350870650.


În acest sens, au fost aplicate amenzi după cum urmează:

-  SRL „Vigurcom"- 422 087,90 MDL.

- SRL „Rapid Link" - 1 495 975,62 MDL. 


În context, Consiliul Concurentei atenționează că în conformitate cu art. 5 din Legea concurenței, sunt interzise, fără a fi necesară o decizie prealabilă în acest sens, orice acorduri între întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței pe piața Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia.


 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next