Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD - 01/22-54 din 02.11.2023

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD - 01/22-54 din 02.11.2023

           
10.11.2023   1009 Accesări    

La data de 28.01.2022, având în vedere suspiciunile rezultate din examinarea acțiunilor „Transautogaz" SRL cu privire la majorarea presupus neargumentată a prețului la gaze naturale comprimate pentru vehicule din data de 22.01.2022, precum și în contextul unui interes public major, Plenului Consiliului Concurenței a inițiat din oficiu prin Dispoziția nr. 01 din 28.01.2022 investigația referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea concurenței nr. 183/2012 de către „Transautogaz" SRL privind aplicarea unui preț inechitabil la comercializarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule (în continuare  - GNCV).


O sesizarea despre o posibilă distorsionare a pieței comercializării GNCV a fost transmisă la Consiliul Concurenței și de către ANRE, regulatorul solicitând investigarea situației dacă „Transautogaz" SRL, prin prisma apartenenței la grupul de întreprinderi a „Moldovagaz" SA, a utilizat careva informații despre o eventuală modificare cu caracter retroactiv a prețului la gazele naturale (informații care nu ar fi avut caracter public), în vederea creării unui avantaj competitiv față de ceilalți furnizori de pe piață.


Din analiza faptelor petrecute, Consiliul Concurenței a ajuns la concluzia că nu a fost dovedită existența unei acțiuni abuzive din partea „Transautogaz" SRL, astfel, definirea pieței relevante și determinarea poziției pe piață a „Transautogaz" SRL a fost lăsată deschisă, având în vedere că acțiunea investigată nu a ridicat probleme de concurență. 


În fapt, cu referire la obiectul investigației, s-a determinat că urmare a Dispoziției nr. 4 din 02.11.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale, ANRE a aprobat prin Hotărârea CA al ANRE nr. 503 din 09.11.2021 prețurile provizorii reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru „Moldovagaz" SA, cu aplicarea retroactivă a acestora din data de 01.11.2021. 


Având în vedere că gazele naturale prezintă materia primă în producerea GNCV, acest precedent a provocat furnizorilor GNCV, inclusiv „Transautogaz" SRL, atât pierderi financiare din diferența de preț achitat pentru gaze naturale și prețul aplicat la vânzarea GNCV în perioada 01.11.2021-09.11.2021, pierderi care urmau a fi recuperate în timp prin includerea în prețurile de vânzare a GNCV și care purtau riscul unei incapacități de plată față de „Moldovagaz" SA, cât și o incertitudine cu privire la măsurile preventive pe care ar trebui să le adopte în asemenea situații. 


La data de 21.01.2022, furnizorul de gaze naturale „Moldovagaz" SA a anunțat public pe propria pagină web și pe propria pagina a rețelei de socializare „Facebook" că a solicitat ANRE majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale, indicând în anunț atât prețurile solicitate, cât și data aplicării retroactive a acestora - 01.01.2022. 

 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next