Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD - 27/21-45 din 12.10.2023

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD - 27/21-45 din 12.10.2023

           
26.10.2023   1322 Accesări    

La data de 19.08.2021, Plenul Consiliului Concurenței, în baza plângerii parvenite de la „Franzeluța" SA, precum și în baza informațiilor acumulate în perioada examinării preliminare, a dispus prin Dispoziția nr. 27 declanșarea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către „Apă - Canal Chișinău" SA privind impunerea unor condiții inechitabile de tranzacționare în raport cu „Franzeluța" SA pentru prestarea serviciului public de canalizare a apelor uzate.


Obiectul supus investigației se referă la comportamentul „Apă - Canal Chișinău" SA privind impunerea unor condiții inechitabile de tranzacționare pentru prestarea serviciului public de canalizare a apelor uzate în raport cu „Franzeluța" SA, manifestat prin impunerea achitării unei datorii.


În cadrul investigației s-a constatat că „Apă-Canal Chișinău" SA deține poziție dominantă pe piața prestării serviciului public de canalizare a apelor uzate în mun. Chișinău.


Totodată, s-a constatat că datoria impusă spre achitare „Franzeluța" SA, a fost calculată  în conformitate  cu prevederile art. 27 alin. (3) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013.  


De asemenea, s-a constatat că prin tranzacția de împăcare din 31.10.2022, „Franzeluța" SA a recunoscut și a achitat integral datoria pretinsă de către „Apă - Canal Chișinău" SA pentru perioada 01.09.2018 - 01.10.2022.


Astfel, ținând cont de faptul  că datoria impusă spre achitare „Franzeluța" SA a avut la bază o normă legală, fiind ulterior recunoscută și achitată integral în temeiul unei tranzacții de împăcare, s-a constatat lipsa inechității faptei investigate.


În acest sens, Plenul Consiliul Concurenței, prin Decizia nr. APD-27/21-45 din 12.10.2023, a dispus încetarea investigației, în legătură cu faptul că pe parcursul desfăşurării investigației nu au fost descoperite probe suficiente privind constatarea încălcării de către „Apă - Canal Chișinău" SA față de „Franzeluța" SA a prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni.  


 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next