Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD-38/18-09 din 07.04.2023

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD-38/18-09 din 07.04.2023

           
28.04.2023   1779 Accesări    

În perioada aprilie 2017 - iunie 2018, Consiliul Concurenței a examinat acțiunile întreprinderilor ,,Telautogar” SRL și ,,Gările și Stațiile Auto” ÎS prin prisma Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012. Astfel, întru asigurarea unei abordări consecvente, Consiliul Concurenței și-a propus să verifice activitatea celorlalte întreprinderi ce prestează servicii pe piața activității de autogară.

Urmare a examinării contractelor privind transportul auto de călători și bagaje încheiate între operatorii de autogări și operatorii de transport rutier au fost depistate semne cu privire la prezența unor clauze abuzive.

În acest context, la data de 11.10.2018, Plenul Consiliului Concurenței a dispus prin Dispoziția nr. 38 inițierea investigaţiei referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către ,,RZ-TRANSCOM” SA, ,,Baza de Transport Auto-29” SA, ,,Baza de Transport Auto nr. 18” SA, ,,Pond-Trans” SRL, „Servicii Transport Auto” ÎS, ,,Baza de transport Auto-28” SA și ,,Gara Nord” SA privind impunerea unor condiții inechitabile de tranzacționare la activitatea de autogară operatorilor de transport rutier

În cadrul investigației s-a constatat că operatorii de autogări în limita teritoriilor administrate dețin poziție dominantă pe piața activiții de autogară în raport cu operatorii de transport rutier care au ca punct de pornire, tranzit și sosire autogările date.

Totodată, s-a constatat că activitatea economică a operatorilor de transport rutier nu a fost afectată deoarece penalitățile stipulate în conctractele privind transportul auto de călători și bagaje nu au fost puse în aplicare de către operatorii autogărilor, prin urmare, concurența pe piețele prestării serviciilor de transport rutier de persoane contra cost pe rutele regulate unde își desfășoară activitatea operatorii de transport rutier nu a fost distorsionată.

Astfel, pe parcursul desfășurării investigației nu au fost descoperite suficiente probe pertinente și concludente care denotă faptul săvârșirii de către operatorii autogărilor a unui abuz de poziție dominantă.

În acest sens, Plenul Consiliuolui Concurenței, prin Decizia nr. APD-38/18-09 din 07.04.2023, a dispus încetarea investigației, în legătură cu faptul că acțiunea supusă investigației nu întrunește elementele constitutive ale componenței de încălcare prevăzută de art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, respectiv nu justifică aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next