Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD - 04/20-02 din 28.01.2022

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD - 04/20-02 din 28.01.2022

           
14.02.2022   225 Accesări    

La data de 10.03.2020, Plenul Consiliului Concurenței, în baza plângerii parvenite de la „Furnizare Energie" SRL, precum și în baza informațiilor acumulate în perioada examinării preliminare, a dispus prin Dispoziția nr. 04 inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către „Premier Energy Distribution" SA.


Obiectul supus investigației il constituie acțiunea ,,Premier Energy Distribution" SA cu privire la aplicarea în raporturile cu furnizorii de energie electrică a unor condiții inegale la prestarea serviciilor de distribuție a energiei electrice.


Astfel, în cadrul investigației s-a constatat că „Premier Energy Distribution" SA deține poziție dominantă pe piața de distribuție a energiei electrice la tarife reglementate furnizorilor de energie electrice pentru teritoriile specificate în Anexa nr. 2 la Licența Seria AC 001428 din 14.01.2008.


         Totodată, s-a constatat că în pofida stabilirii de clauze diferențiate cu privire la termenul pentru achitarea serviciilor de distribuție a energiei electrică, „Premier Energy Distribution" SA, în perioada 24.09.2018-31.05.2020, nu a aplicat în raport cu furnizorii de energie electrică penalități pentru neefectuarea la timp a plăților pentru prestarea serviciilor de distribuție a energiei electrice, acest fapt denotă că concurența pe piața de furnizare a energiei electrice nu a fost limitată. În consecință, activitatea economică a furnizorilor de energie electrică nu a fost afectată. Iar începând cu data de 01.06.2020, „Premier Energy Distribution" SA a încheiate cu furnizorii de energie electrică contracte privind prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu contractul-model plasat pe pagina web a întreprinderii, care prevede condiții egale pentru toți furnizorii de energie electrică.


         În acest sens, Plenul Consiliul Concurenței, prin Decizia nr. APD-04/20-02 din 28.01.2022, a dispus încetarea investigației, în legătură cu lipsa temeiurilor rezonabile pentru a suspecta încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către „Premier Energy Distribution" SA, care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni. 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next