Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD-24/20-38 din 04.08.2021

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD-24/20-38 din 04.08.2021

           
23.08.2021   425 Accesări    

La data de 02.09.2020, Plenul Consiliului Concurenței, în baza plângerii parvenite de la „Floreni" SRL, precum și în baza informațiilor acumulate în perioada examinării preliminare, a dispus prin Dispoziția nr. 24 inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către ÎM ,,Verdinoflor Prim".


Obiectul supus investigației il constituie acțiunea ÎM ,,Verdinoflor Prim" cu privire la refuzul neîntemeiat de a încheia contractul privind prestarea serviciului public de canalizare cu „Floreni" SRL.


Astfel, în cadrul investigației s-a constatat că ÎM ,,Verdinoflor Prim" deține dominantă pe piața prestării serviciului public de canalizare a apelor uzate în s. Floreni.


Totodată, s-a constatat că refuzul întreprinderii ÎM „Verdinoflor Prim" în perioada 06.03.2020 - 16.09.2020 de a încheia contractul de prestare a serviciului public de canalizare a apelor uzate cu întreprinderea „Floreni" SRL este unul întemeiat, deoarece consumatorul noncasnic nu a îndeplinit condițiile prevăzute de prevederile legale referitor la obligația de a dispune de contor pentru evidența volumului de ape uzate deversate în sistemul public de canalizare.


În acest sens, Plenul Consiliul Concurenței, prin Decizia nr. APD-24/20-38 din 04.08.2021, a dispus încetarea investigației, în legătură cu lipsa temeiurilor rezonabile pentru a suspecta încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) lit. f) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către ÎM „Verdinoflor Prim", care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni.


Arrow Prev

             

        

Arrow Next