Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD -17/17-35 din 16.07.2020

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. APD -17/17-35 din 16.07.2020

           
29.07.2020   1726 Accesări    

La 29 iunie 2017, Plenul Consiliul Concurenței, ca urmare a examinării plângerii depuse de către Centrul Tehnic Comercial „Alfa" SA a inițiat investigația referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (2) lit. e) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către întreprinderea „Starnet Soluții" SRL și întreprinderile care fac parte din același grup de întreprinderi, și anume prin practicarea unui preț de ruinare la abonamentul de televiziune analogică CATV (Cable Television) în scopul înlăturării concurenților.

În cadrul investigației s-a determinat că întreprinderea „Starnet Soluții" SRL comercializează abonamentul CATV începând cu luna iunie, 2014, în baza unui contract de mandat încheiat cu întreprinderea „TV-BOX" SRL. Totodată, s-a stabilit faptul că aceste 2 întreprinderi formează un grup de întreprinderi.

În urma efectuării analizei de piață s-a constatat că grupul „Starnet Soluții" SRL / „TV-BOX" SRL prin prisma activității integrate pe verticală s-a aflat în perioada anilor 2014-2018 în poziție dominantă unică pe piața serviciilor de acces la Internet în or. Chișinău - piața primară. Datorită poziției deținute pe piața primară, grupul și-a exercitat puterea de piață pe a doua piață - piața serviciilor de retransmisiune a programelor audiovizuale prin tehnologiile CATV și IPTV în zona în care grupul și-a dezvoltat rețeaua de cablu TV - piața secundară.

Ce ține însăși de acțiunea privind comercializarea abonamentului CATV la un preț de 30lei lunar, în urma analizei informațiilor acumulate la dosar s-a constatat faptul că politica de prețuri a reclamatului aplicată la comercializarea abonamentului CATV nu i-a permis acestuia să-și acopere costurile medii variabile suportate în urma prestării acestui serviciu, pe o perioada de aproximativ 2 ani și 9 luni, perioadă cuprinsă între trimestrul III, 2014 - trimestrul I, 2017.

Astfel, pe segmentul de activitate privind prestarea abonamentului CATV s-a determinat că grupul „Starnet Soluții" SRL / „TV-BOX" SRL a practicat un preț de ruinare, suportând deliberat pierderi pentru a-și consolida poziția pe piața serviciilor de acces la Internet, însă cu efecte asupra activității CTC „Alfa" SA. Reclamantul a fost lipsit de posibilitatea de a concura eficient în vederea protejării bazei de abonați existente și dobândirii unor potențiali abonați la serviciile sale în zona străzilor pe care „Starnet Soluții" SRL / „TV-BOX" SRL prestează servicii CATV, nefiind în posibilitate să practice un tarif la fel de scăzut. Politica de prețuri practicată de către „Starnet Soluții" SRL / „TV-BOX" SRL a reprezentat un element de restrângere a concurenței, fapt ce a adus la diminuarea cotei de piață a reclamantului, cu riscul ulterior de înlăturare a acestuia de pe piață, astfel, fiind săvârșit un abuz de poziție dominantă, acțiune interzisă de Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

Totodată, Plenul Consiliului Concurenței a reținut circumstanță agravantă, conform art. 73 alin. (2) lit. c) din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012, faptul necooperării și tergiversării neîntemeiate de către „Starnet Soluții" SRL / „TV-BOX" SRL a desfășurării investigației prin acțiunile de neprezentarea a informațiilor solicitate și/sau acțiuni de prezentare a unor informații care au indus în eroare Consiliul Concurenței pe o perioada de circa 2 ani de zile.

În concluzie, prin Decizia nr. APD-17/17-35 din 16.07.2020, Plenul Consiliului Concurenței a constat încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) lit. e) din  Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către grupul de întreprinderi „Starnet Soluții" SRL / „TV-BOX" SRL aplicând o amendă întreprinderii „Starnet Soluții" SRL în mărime de 2 053 701,62 lei și întreprinderii „TV-BOX" SRL în mărime de 169 239,35 lei.

 Decizia poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia, la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3).

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next