Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD – 22/15-04 din 18.02.2020

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD – 22/15-04 din 18.02.2020

           
05.05.2020   2363 Accesări    

La data de 28 aprilie 2015, întreprinderea cu capital străin ÎCS „Net-Connect Internet" SRL a depus o plângere la Consiliul Concurenței, în care a reclamat refuzul „Moldtelecom" SA de acordare a accesului la serviciul de terminare a apelurilor internaționale în rețeaua sa fixă și mobilă.

La 11 iunie 2015, Plenul Consiliul Concurenței a inițiat investigația referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (2) lit. f) de către „Moldtelecom" SA.

Investigația a vizat piața serviciilor de terminare a apelurilor voce internaționale în rețeaua de telefonie fixă și mobilă a „Moldtelecom" SA pe teritoriul Republicii Moldova. Având în vedere concluziile ANRCETI în urma analizelor de piață, s-a determinat că „Moldtelecom" SA este incontestabil singurul furnizor ce poate acorda accesul la serviciul de terminare în propria rețea fixă și mobilă, astfel acesta deține poziție dominantă implicit pe piețele relevante identificate în cadrul investigației.

Din analiza actelor normative ce reglementează piețele date, cu referire la serviciul de terminare a apelurilor internaționale nu s-a determinat existența reglementărilor care ar impune obligația de a negocia sau încheia un contract în vederea acordării serviciului respectiv. Acordarea  serviciului se realizează în condiții de piață, respectând principiul libertății contractuale.

Ce ține de interconectarea rețelelor naționale, menționăm ca acest fapt a fost realizat și asigurat de către „Moldtelecom" SA.

Totodată, s-a determinat existența unui serviciu substituent serviciului solicitat de către ÎCS „Net-Connect Internet" SRL pentru a intra și concura eficace pe piață. Reclamantul a avut posibilitatea de a obține serviciul de terminare a apelurilor internaționale în rețeaua individuală de telefonie fixă și mobilă a „Moldtelecom" SA de la operatorul responsabil de gestionarea traficului de voce internațional al „Moldtelecom" SA -  întreprinderea „Switchover" AG.

ÎCS „Net-Connect Internet" SRL a urmărit doar intermedierea serviciului de terminare a apelurilor internaționale în rețelele de telefonie fixă și mobilă a „Moldtelecom" SA, fără a fi demonstrată creșterea eficienței și a inovației, și implicit a bunăstării consumatorilor. Astfel, nu a fost constatat un impact negativ asupra concurenței și asupra parametrilor concurenței pe piață.

Reieşind din cele constatate în cadrul investigației, Plenul Consiliului Concurenţei, prin Decizie, a dispus încetarea investigației în legătură cu lipsa temeiurilor rezonabile pentru a suspecta încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) lit. f) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către „Moldtelecom" SA.

 

 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next