Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD-14 din 27.04.2017

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD-14 din 27.04.2017

           
12.05.2017   1388 Accesări    

La data de 19.12.2014 a fost inițiată din oficiu investigația referitor la semnele încălcării prevederilor art. 5 ale Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către Î.M. „Moldcell" S.A. și „Moldtelecom" S.A. privind împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței pe piața comercializării cu ridicata a produselor și serviciilor preplătite de telefonie mobilă.

În sensul cazului investigat, au fost definite următoarele piețe relevante:

1)                 piaţa comercializării cu ridicata a produselor şi serviciilor preplătite de telefonie mobilă pe teritoriul Republicii Moldova;

2)                 piaţa comercializării cu amănuntul a produselor şi serviciilor preplătite de telefonie mobilă pe teritoriul Republicii Moldova.

În urma examinării contractelor încheiate între „Moldtelecom" S.A. și distribuitorii/agenții săi precum și între Î.M. „Moldcell" S.A. și distribuitorii/dealerii săi au fost identificate o serie de probleme concurențiale.

Ulterior, în adresa Consiliului Concurenței au parvenit cererile Î.M. „Moldcell" S.A. și „Moldtelecom" S.A. privind intenția de a iniția discuții de acceptare a angajamentelor. În cadrul ședinței din 02.06.2016, Plenul Consiliului Concurenței a decis că este oportună inițierea discuțiilor privind acceptarea angajamentelor, fapt despre care a fost informat atât Î.M. „Moldcell" S.A. cât și „Moldtelecom" S.A.

Prin scrisoarea nr. 01-05-02-13/11431 din 24.10.2016 „Moldtelecom" S.A. a transmis Consiliului Concurenței propunerea sa de angajamente. Astfel, „Moldtelecom" S.A. și-a asumat obligația de a semna cu fiecare partener câte un act adițional, prin care contractele de distribuție actuale vor fi reziliate și resemnate alte noi contracte de distribuție sau contracte de agent autorizat (în dependență de serviciile prestate de partener), și de a adopta  o procedură de selecție a dealerilor direcți Moldtelecom, care ar cuprinde criterii de selecție nediscriminatorii, transparente, clare, obiective și cuantificabile.

Prin scrisoarea nr. 10011-10/16 din 25.10.2016 Î.M. „Moldcell" S.A. a transmis Consiliului Concurenței propunerea sa de angajamente. Astfel, Î.M. „Moldcell" S.A. și-a asumat obligația de a modifica toate contractele valabile de distribuție exclusivă (inclusiv prevederile mandatului) a produselor și serviciilor Moldcell, semnarea unor acorduri adiționale la contractele respective, precum și încheierea pe viitor a unor contracte noi de agenție (pentru distribuirea exclusivă a produselor/serviciilor Moldcell). Cu referire la distribuție neexclusivă a produselor Moldcell, Î.M. „Moldcell" S.A. și-a asumat obligația de a substitui toate contractele valabile prin semnarea unor contracte noi ce vor exclude îngrijorările concurențiale identificate de Consiliul Concurenței. Totodată, Î.M. „Moldcell" S.A. și-a asumat obligația de a adopta o politică de distribuție și selecție a Agenților (exclusivi) și Partenerilor (neexclusivi) pentru distribuirea produselor/serviciilor/cartelelor de reîncărcare Moldcell care va cuprinde dispoziții cu privire la politica de distribuție Moldcell, modul de selectare a Agenților/Partenerilor viitori, identificarea, preselecția, modul de selecție.

La data de 09.11.2016 Consiliului Concurenței a inițiat desfășurarea testului de piață prin publicarea versiunii neconfidențiale a angajamentelor și a rezumatului cazului pe pagina web a Consiliului Concurenței www.competition.md.

Prin Decizia nr. APD-14 din 27.04.2017 Plenul Consiliului Concurenței a acceptat angajamentele propuse de către „Moldtelecom" S.A. și Î.M. „Moldcell" S.A. și a decis încetarea examinării cazului. 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next