Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD – 44 din 29.09.2016

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD – 44 din 29.09.2016

           
11.10.2016   3207 Accesări    

Ținând cont de îngrijorările concurențiale apărute în legătură cu situația de pe piața prestării serviciilor de televiziune prin cablu din mun. Bălți, prin Dispoziţia nr. 9 din 11.09.2014, Plenul Consiliului Concurenţei a iniţiat investigaţia referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (2) lit. e) ale Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către Î.M. „SunCommunications" S.R.L. prin practicarea unei reduceri de tarif de la 25 lei la 5 lei pentru prestarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu în format analogic (pachetul „Basic Active") pentru o perioadă de 6 luni. 

Pe parcursul investigației s-a constatat că furnizarea serviciilor de televiziune prin rețea de tip Cablu TV în mun. Bălți în perioada de timp supusă examinării a fost efectuată de către întreprinderile „Virs" S.R.L. și „Asociația ElectronService" S.A. fără deținerea Autorizației de Retransmisie eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ceea ce contravine legii.

Prin urmare, în perioada de timp supusă investigației Î.M. „SunCommunications" S.R.L. a fost singura întreprindere care a activat în baza Autorizației de Retransmisie eliberată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului pe piața prestării serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu în format analogic pe teritoriul mun. Bălți, iar în acțiunile sale nu au fost identificate semnele unor efecte care ar fi putut afecta bunăstarea consumatorilor atât actuală cât și potențială prin tariful instituit.

Reieşind din constatările expuse mai sus, Plenul Consiliul Concurenţei a decis încetarea examinării cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 9 din 11.09.2014 în legătură cu faptul că, pe parcursul desfășurării investigației nu au fost stabilite probe suficiente privind încălcarea prevederilor art. 11 ale Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni.

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next