Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Instanța de judecată a confirmat legalitatea unei decizii a Consiliului Concurenței

Instanța de judecată a confirmat legalitatea unei decizii a Consiliului Concurenței

           
11.12.2014   3003 Accesări    

     Prin Hotărârea Judecătoriei Centru din 03 decembrie 2014 instanţa de judecată a admis acţiunea intentată de Consiliului Concurenţei către Î.S. „Calea Ferată din Moldova" şi a dispus încasarea din contul Î.S. „Calea Ferată din Moldova" în bugetul de stat a sumei de 1 389 039,594 lei, ceea ce constituie 10 % din venitul obţinut de pîrît pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.

     La baza acţiunii, intentată în instanţă de Consiliul Concurenţei, a stat Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. APD-58-12/10 din 20 decembrie 2012, prin care s-a stabilit situaţia dominantă deţinută de Î.S. „Calea Ferată din Moldova" pe piaţa serviciilor de transport feroviar de mărfuri din Republica Moldova şi s-a constatat încălcarea de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova" a art. 6 lit. (d) din Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, manifestată prin aplicarea tarifului internaţional pentru serviciile de transport feroviar prestate de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova" la transportarea mărfurilor atunci când un punct de plecare/destinaţie este Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti", iar altul fiind orice alt punct de plecare pe teritoriul Republicii Moldova.

     Menţionăm că conform prevederilor Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, în vigoare la data comiterii încălcării de către I.S. „Calea Ferată din Moldova", pentru încălcarea normelor acestei legi, autoritatea de protecţie a concurenţei are competenţa de a intenta acţiuni în instanţă judecătorească referitor la încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.

 

Consiliul Concurenței

11 decembrie 2014

Arrow Prev

             

        

Arrow Next